جستجوی جدید

شما میتوانید با استفاده از فرم زیر نتایج جستجو را تغییر دهید

75 نتیجه ی جستجو برای:

1

درمان هورمونی تیروئید

به بیماری شایعی که در آن شخص مورد نظر، هورمون تیروئید را به اندازه مورد نیاز بدن در شریان های خون تولید نمی کند کم کاری تیروئید می گویند. به این بیماری شایع، تیروئید کم کار هم گفته می شود. سوخت و ساز بدن بیماران تحت تاثیر این بیماری کند می شود این بیماری می تواند برای بیماران احساس خستگی، وزن زیاد و تحمل نکردن دمای سرد را به همراه داشته باشد. جایگزینی هورمون درمان اصلی در کم کاری تیروئید، می باشد.

2

بیوپسی یا نمونه برداری چیست؟ و چگونه انجام می شود؟ انواع روش های بیوپسی

نمونه برداری روشی که برای استخراج بافت ها یا سلول ها، مایعات یا رشد سلول ها به کار می رود. در این روش نمونه ها برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه ارسال می شوند و با میکروسکوپ تجزیه تحلیل می شوند. بیوپسی را معمولاً رادیولوژیست، متخصصان پوست و جراحان انجام می دهند. باید در این زمینه از پزشک خود بپرسید چه کسی بیوپسی شما را انجام می دهد و تفسیر  می کند. تفسیر نتایج بر اساس نوع بیوپسی متفاوت است .

4

کم کاری تیروئید

به بیماری شایعی که در آن شخص مورد نظر، هورمون تیروئید را به اندازه مورد نیاز بدن در شریان های خون تولید نمی کند کم کاری تیروئید می گویند. به این بیماری شایع، تیروئید کم کار هم گفته می شود. سوخت و ساز بدن بیماران تحت تاثیر این بیماری کند می شود این بیماری می تواند برای بیماران احساس خستگی، وزن زیاد و تحمل نکردن دمای سرد را به همراه داشته باشد. جایگزینی هورمون درمان اصلی در کم کاری تیروئید، می باشد.

5

پرکاری تیروئید

شخیص علائم معمول بیماری اولین قدم در تشخیص پرکاری تیروئید است. پزشک طی معاینه، موارد مانند؛ بزرگی غده در گردن بیمار، بیرون زدگی چشم ها،  رطوبت پوست، ضربان سریع قلب، لرزش خفیف انگشتان، عکس العمل های بیش از حد و غیر معمول را در فرد مراجعه کننده بررسی می کند.