kampüter tomografiyasının rəhbərliyinən Noroliz peleksos silyak

kampüter tomografiyasının rəhbərliyinən Noroliz peleksos silyak 

Noroliz peleksos silyak ağrının azalmasını sağlayan və yanetgisi az olan üsuldur. Qarın xəstəliklərinə düçar olan xəstələrin ağrılarını azaltmak üçün bu yöntəmi istifadə edirik.

Qarın xəstəliklərinə düçar olan xəstələr, bəzi zamanlar çox şiddətli ağrılarla qarşılaşırlar, ki bu cür ağrılar onların yaşayışını alt- ust edib ve onların ömurlərinədə təsir edirler. Çeşitli xərcənqlərə düçar olan xəstələrdə şidətli ağrılar üzündən çarəsiz qalib ve ağrı kəsici ilaçları istifadə edirlər. Ama bu ağrı kəsici ilaçlarında xəstələr üçün yanetgisi (əlavə təsiri)  çoxdur.

Qarında uluşan ağrılar bazi əsəb fibrələrin vasitəsile intiqal tapırlar. Bu əsəblərin  bir qismi bir şəbəkə  uluştururlar ki ona peleksos silyak deyirlər. Bu ağrıları kəsmək üçün ən yaxşı yollardan biri budur ki peleksos silyakin üzərində oluşan  əsəb sinqnallarını aradan aparaq. Bu yöntəm şiddətli ağrıları azaltmak üçün ən dəyərli yöntəmlərdən biri sayılıb və bu gündədə çox yayılmış bir şəkildə istifadə olunur. Noroliz peleksos silyak və  ya başqa  adıyla  blok norolitik peleksos silyak yöntəminde etanol ya fenol vasitəsilə peleksos silyak həmişəlik dağılır. Görüntüləmənin rəhbərliyi noroliz peleksos silyak üçün çoğu zaman kampüter tomografisile edilir. Bu yöntəmi istifadə edərək artıq ağrı kəsici narkotiklərə gərək qalmaz. bu üsulunun ən önəmli faydalarindan biridə ela ağrı kəsicilərin qullanmasını azaltmak və sonucda yanetgileri insanlarda azatmaqdi.

Harda istifadə etməliyik?

Noroliz peleksos silyak yöntəmini çeşitli qarın xərçənqlərinə duçar olan xəstələr üçün yani qıda bora xərçənqi, mədə, mədəalti vazi, öd ve sairəyə mübtəla olan xəstələr üçün ki bu xəstəliklərin üzündən həmişəlik ve şidətli qarın ağrıları tecrube edirler, istifadə  edirik. Denəmələrə dayanaraq deməliyik ki bu yöntem səbəb olur ki mədəaltı vazi xərçənqinə duçar olan xəstələr rahatca ürək bulantılarını kontrol etsinlər. Beləcə ki  noroliz peleksos silyak həzm sistemində olan  sempatik əsəblərini işdən salır və mədənin harakatlarini etqisi altında tutur. Blok noroliz peleksos silyak xronik pankeraite duçar olan xəstələrində qarında olan ağrılarını uzun sure üçün aradan aparır.

Harada istifadə etməməliyik?

Ləxtələmə  bozukluklarına ve trombositopeniye duçar olan xəstələrdə bu yöntəm istifadə edilməz. Aortik anevrizm ve aortic toromboz moral xəstələrinə ve həmçinin silyak damarları anormal şəkildə görürnən insanlardada, bu üsulu istifadə etmək olmaz. Bu yöntəmi qarın nahiyəsində olan infeksiyalarda və sepsis xəstəliklərindədə istifadə etməməliyik. Retroperitoneal yağ planlarındada anatomic şəkillərini görəmədiyimiz üçün bu üsulu istifadə etməyi uygun görmürük.

Xəstənin hazır olmasi

Ümumilikdə xəstəxanada noroliz peleksos silyak xərçənqin ileri aşamalarında olan xəstələr üçün istifadə olunur. Bu üsulu ayaq üstündə xəstəyə uyğulamaq istədiyimiz  zaman, yaxşıdır ki xəstəni qabaqdan xəstəxanaya çağırıb və bir gece nəzarət altında tutaq. Özəlliklə bu məsələ bəslənmələri yaxşı olmayan xəstələr üçün keçərlidir, çün çoğu zamanlar xəstələrin qan təzyiqi düşə bilir. 8 sat yöntemi uyqulamadan önce xəstələrin ləxtəmələrə  qarşı ilaçları istifadə etməsi qadağan olunmalıdır, ama başqa ilaclari qullana bilərlər. Manitoringin çeşitli araclariyle qəlb atışlarını, qan təzyiqini və qanda olan oksijenin miqdarını ölcmək üçün qullanırıq. Yaşli və kök insanlar üçün də,  özəliklə əgər qarnıları üstünə uzanmak zorundadilar, oksijen maskasi istifadə edirik.

En önəmli adım Noroliz peleksos silyak üsulunu uyğulamaq üçün, işə girmədən önce bu məsələdə plan hazırlamamizdı. Beləcə ki işə girmədən önce kompüter tomograyiyasi vasitəsilə iynənin haraya batıracağımız ve norolitik maddelerin  haraya  inyektiv etmemiz konusunda emin olmalıyıq.

Xəstənin pozisiyonu

Xəstənin çeşitli pozisiyonları ola bilir və bu pozisiyonlar kompüter tomografiyasının istifadə etmək tərzina və xəstənin genəl durumuna bağlıdır.

Əməliyyatdan sonra xəstəni qorumaq.

Əməliyyat bitdikdən sonra yaxşıdır ki xəstəni bir gecə xəstəxanada saxlayaq. Bu konu özəllikle o cür xəstələr üçün ki bəslənmələri yaxşı dəyil geçərlidi. qəlb atışlarını, qan təzyiqini ve qanda olan oksijenin miqdarını dəvamli ölçmek çox önəmlidir. Hemen ameliyatdan çıxdıkdan sonra və bir gün ameliyatdan sonra norolojik muayineleri etmeliyik.

Yanetgiler (Əlavə təsirlər)

Noroliz peleksos silyakin imenisi təqriban yuxarıdı, ve bu yöntəmin ən önəmli yanetgileri yüzde ikidən az xəstələrdə görünməktədir. indiye gədər Bizə bilinən yanetgilərin çoxu keçərli və xəfifidilər. Bu yanetgilərə mübtela olmamakda kompüter tomografiyasinin necə istifadə etməsinə, ağrı kəsici ilacların istifadə etmek migdarına və norolitik maddələri inyektiv etmədən önce lokal anestezi etməyə bağlıdır. Bu yanetgilərdən biri bel ağrısıdı, ki çoxu xəstələrdə görünür. Bu bel ağrıları çox zaman çiyinlərə  doğru yayılır və əməliyatdan sonra 72 sat surə bilər. Başqa əndamlarda məsələn çiyinlərdə ya qarında  ağrılar az görünməktədir və olursada çox az zaman sürüb və keçəcəkdir. Bu yöntəmin başqa yanetgilərindən birirdə ayaqa qalxınca qan təzyiginin düşməsidi. Bu olay baş verməsin diyə xəstəyə  serum taxıb ve onun qan təzyigini normal halatdə  saxlamalıyıq. Ishalda bu üsulun əlavə təsirlərindən biri sayılır ki öz özüne düzəlir.

 

 

 

0 cevap

Cevap bırak

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Cevap bırak

Your email address will not be published. Gerekli alanlar işaretlendi *